måndag 21 december 2009

Rektorsbrev december 2009

Information till elever och föräldrar

God jul och Gott nytt år!

Terminen närmar sig sitt slut och såväl elever som personal ser fram emot en välbehövlig vila efter en termins intensivt arbete. Jag vill ge min uppskattning till alla elever, personal, föräldrar och föräldraförening för ert stöd och engagemang under terminen. Ett speciellt tack till alla elever och personal inblandade i årets fina Luciaföreställningar! Vi är mycket nöjda med att åter kunna använda vår fina ljushall!

Just nu förbereder sig årets nior för vår årliga resa till Polen, Zakopane, Krakow och Auschwitz. Resan ingår som en del i ett projekt om nazismen, förintelsen och de båda världskrigen. Detta projekt ger våra elever kunskaper och insikter som de bär med sig genom hela livet.

Välkomna till Informationskväll i Södra Ängby skola 19 januari år F-9

Välkomna till vår informationskväll i Södra Ängby skolas ljushall för blivande förskoleklass och år 6. Kvällen är öppen för alla så vi välkomnar även våra egna brukare och andra intresserade från hela år F-9. Vi kommer att ha enstaka platser i blivande år F-2, år 3-5 och blivande år 7 och 8.

Skolgården äntligen klar!

Vi är både glada och stolta över att vår nya skolgård äntligen är klar! Vi har också nyligen inhandlat utrustning för både fritids och skolverksamhet.

GS IT, Stockholms stad nya IT- lösning

Inför övergången till Volvo IT håller vi just nu på att beställa nya datorer och arbetsplatser i Södra Ängby skola. Vi satsar på bärbara datorer i och med att skolan har utrustats med trådlöst nätverk i hela vår verksamhet.

Utvecklingsarbete i Södra Ängby skola 2010

Utifrån vår kvalitetsredovisning har vi nu identifierat och prioriterat utvecklingsområden 2010. I arbetsplanen beskrivs våra prioriteringsområden inför våren och hösten. Förutom att fortsätta utveckla våra inriktningar, Hälsa, Språk och Ma/No i ett F-9 perspektiv, har vi tre områden som vi prioriterar under våren:

* Trygghetsarbetet F-9, vidareutveckla gemensamma arbetssätt och strukturer i vårt trygghetsarbete.

* Pedagogisk bedömning F-9, utveckla kvalitén i de skriftliga omdömena, arbetsplaner, IUP och

kommunikation med vårdnadshavare.

* IT, skolwebb och PIM, (praktisk IT och mediakompetens), utveckla användandet av informationsteknik i

skolans verksamhet.

Läsårsdata

Vårterminen 2010 börjar torsdagen den 7 januari för F-9 med läsning enligt schema.

Fritids stänger 15.45 (Rättat sedan tidigare brev) för planering följande datum under vårterminen: 26/1 tisdag, 18/2 torsdag, 23/3 tisdag,

22/4 torsdag, 18/5 tisdag

Studiedagar under vårterminen är måndag den 1 februari, tisdag den 23 februari, halvdag från kl 12.30-17.00, torsdagen den 18 mars, halvdag från kl 12.30-17.00 och planeringsdag för hela skolan onsdagen den 14 april. Sportlov är som vanligt vecka 9 och påsklov vecka 14. Vår skolavslutning är onsdagen den 9 juni

Elisabeth Ollas Paulsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar