torsdag 7 juni 2018

Sommarbrev

Hej!

Jag måste få börja med att tacka er för att vi har fått låna era barn ytterligare ett läsår. Det är en ynnest för oss.

Vid oräkneliga tillfällen har jag fått möjlighet att bemöta folk som har en medial bild av skola och elever med helt andra berättelser. Det känns alltid bra.

Det har varit ett händelserikt och lärorikt år.

Det här året har det på Södra Ängby skola, precis som i samhället i stort, varit ett stort fokus på sociala medier och hur vi ska och bör vara mot varandra. Det arbetet kommer att fortgå.

Vi behöver precis som alla andra i samhället bli bättre på att hantera de strukturer som gör att personer, elever som vuxna, kan känna sig exkluderade och utsatta.

Som vanligt har vi dock roligare saker som jag vill lyfta särskilt.

Även detta år vinner vår skoltidning bästa priset för skoltidningar i landet. De vann, så unga de är, priset som bästa veteraner.

Våra 6:or har nästan sopat undan mattan med resten av 6:orna i landet i något som heter mattemaraton. En tävling där det gäller att räkna bäst och mest.

En annan succé var de nationella proven.

Det här året startade vi proven med fysisk aktivitet och frukost. Jag har i skrivande stund svårt att se en direkt påverkan på resultaten men forskningen är dock entydig.

Även liten fysisk aktivitet ger stora effekter på hjärnan. Vi kommer därför att satsa extra nästa år på att få in fler fysiska pass för eleverna under skoldagen. Det kan handla om att vi avbryter lektionerna för korta rörelsepass.

Ha nu en skön sommar och se gärna till att få ungarna att röra på sig så de är vana vid återkomsten.

Vi kommer att stå här beredda i augusti laddade som alltid

Jan Aronson, Rektor

torsdag 8 februari 2018

Angående rökning

Hej!

I måndags 180205 kunde man läsa i dagens nyheter att Södra Ängby skola tillåter rökning. Grunden till slutsatsen som reporten tog kommer från en undersökning som länsstyrelsen gjorde i november och december bland annat på vår skola. I artikeln framkommer att det på många skolor är tillåtet att röka. Det ska också finnas rökrutor och askkoppar för elever och personal.
Vill med detta brev kommentera detta.
Jag skulle aldrig uttala mig om att jag vet hur många elever som röker. Dock vet jag att vi har ganska bra koll på huruvida de skulle göra det på skolgården. Här känner vi inte igen oss. Under de senaste åren har sådan information aldrig nått mig. Det kan ju så klart hända ändå, men ganska osannolikt.

När det gäller rökning finns det dock statistik att härleda till. Detta kommer från stockholmsenkäten där elever i åk 9 svarar på olika frågor där bland annat rökning utvärderas. Här ser det ganska bra ut, inte alls i linje med dagens artikel.


Vi tar så klart allvarligt på alla signaler om att elever röker. Kommer det till vår kännedom så kommer vi absolut att höra av oss till er vårdnadshavare till det barn det berör. Att vi har så mycket lägre siffror än staden generell är självklart positivt men för varje barn som börjar röka negativt.

Vill ni läsa artikeln så kan ni läsa den här.
Fyra av tio skolor bryter mot rökförbudet https://www.dn.se/sthlm/fyra-av-tio-skolor-bryter-mot-rokforbudet/

söndag 13 augusti 2017

Välkomna till ett nytt läsår

Så var vi i gång igen. 

Några av er kommer att möta nya ansikten. Ni som blir berörda har redan fått veta men med en personalgrupp på ungefär 100 personer så blir det tyvärr så att några slutar och att några nya börjar.

Vi är oerhört nöjda med de rekryteringar vi gjort inför läsåret. Alla våra lärare är behöriga och detta måste så klart ses som en bra styrkeposition för oss. Jag misstänker att många av er läst och tagit del av hur många skolor kämpar med att hitta lärare.

I anslutning till skolavslutningen och innan skolstart använder vi en stor del av tiden till utvärderingar och gemensamma reflektioner kring våra resultat. Självklart i syfte till att hitta utvecklingsområden men också för att identifiera framgångsrecept att sprida vidare.

Vi är annars riktigt nöjda med våra resultat. Det vill säga elevernas. På Södra Ängby skola kämpar verkligen eleverna och vi är riktigt taggade på att se hur alla våra nya elever ska komma in i den kulturen.

Jag och Inger, biträdande rektor för högstadiet, kommer precis som förra året att ha samtal med alla elever i åk 9. Vi vill höra hur de tänker inför detta läsår ur ett hälsoperspektiv men också gällande deras tankar kring läsåret och framtiden. I ett hälsoperspektiv utifrån att många elever är riktigt stressade inför gymnasiet och alla nationella prov som de har framför sig.

Till er vårdnadshavare vill jag slutligen skicka med ett litet tips.

Jag kan se ganska stora likheter mellan skolnärvaro och elevresultat. Inte så konstigt kanske. De skolor i staden som har lägst elevfrånvaro har också högst betygsresultat. Vi  har inte jättehög frånvaro på skolan jämfört med liknande skolor som vår men signifikant högre än de skolor som har lägst.

Jag tror inte att våra elever är sjukare än elever på andra skolor

Det finns en tendens på många skolor i staden att många yngre elever får allt större frånvaro. När det är motigt att gå till skolan så måste vi hålla fast. Hjälp oss med detta.

Jag vill avsluta med att säga välkomna till alla nya vårdnadshavare med en önskan om ett gott samarbete.


Nu kör vi!

måndag 3 april 2017

Keep on boosting

Idag berättade ytterligare en av skolans lärare för mig att hen ofta får beröm och positiva reaktioner från olika vårdnadshavare.

Det här är inte första gången. Jag möter ganska ofta pedagoger som berättar samma.

Det här stämmer ganska dåligt med den bild som ofta framträder i media. Att vårdnadshavare i liknande områden som vårt skall ställa orimliga krav på skolan och ta allt för stor del av vår tid i anspråk. Vi pratar ibland om detta, att vi inte riktigt känner igen oss.

Den energi det ger att få positiv respons kan inte underskattas så jag vill bara be er och hoppas att ni fortsätter.

Självklart vet jag att alla inte är nöjda och att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter kring olika spörsmål. Ni ska självklart också höra av er och helst inte provoceras av det här inlägget.

För ni vet, de som gör något bra och får positiv respons, de kommer att göra bra oftare och bli ännu bättre. Bättre för era barn.


Så keep on boosting!

torsdag 9 februari 2017

Vi i femman

Inte utan stolthet så måste jag medge att det känns härligt att vara rektor på denna fantastiska skola.
Det alla våra ungdomar och barn presterar dagligen är helt makalöst och fantastiskt.
Jag är övertygad om att ni förstår att jobbet är fyllt av krav och utmaningar.
Men!
När vi blir 5:e bästa 5:a i hela landet, då är det riktigt bra.
Marie, Anette och alla andra som är inblandade och aktiva i just dessa elever, ni ska ha en gigantiskt stor eloge. Dock vet jag att det krävs fler än en för att dansa tango.
Tack alla föräldrar i Södra Ängby, Norra Ängby och Blackeberg.

torsdag 2 februari 2017

Att se fram emot

Nu har vi precis avlutat vår informationskväll och öppet hus. Båda kändes bra och var väl besökta. Det är riktigt kul att få visa upp vår verksamhet både för er som har barn här och för dem som funderar på att placera.

Kväll eller lördag för öppet hus är en ganska stor fråga för oss. Vi utvärderar så klart internt i ett framåtsyftande  perspektiv men är så klart också intresserade av vad ni vårdnadshavare tänker.

Vi kommer att utvärdera detta på föräldraråden och i skolrådet så om ni har synpunkter vänd er till era representanter.

Söktrycket till skolan är gott och vi blir alla stärkta över de positiva omdömen som många ger oss vid sådana här tillfällen. Det ger energi och gör oss ännu bättre. Tack för det!

Nu till utmaningarna
Staten och även stadens skolpolitiker har två nya och ganska tydliga krav på skolorna framöver. Nu tänker jag på digitaliseringen och tanken att alla elever skall erbjudas personliga enheter och dagligt styrda pulshöjande aktiviteter.

Gällande digitaliseringen förbereder vi oss för att kunna erbjuda alla våra elever personliga enheter. Vi ska nu bara bestämma oss för vilka och hur vi på bästa sätt ska använda dessa för att ge eleverna ökad digital kompetens och ökat lärande.

Som ni säkert förstår så kommer det här att ta mycket tid för kompetensutveckling och samordning. Spännande blir det absolut. Under 2018 ska vi stå beredda för att kunna erbjuda detta.

Dagliga styrda träningspass för eleverna har vi också att förhålla oss till. Detta handlar om den senaste forskningen om våra hjärnor och vetskapen om att några minuters förhöjd puls varje dag ger synliga effekter på våra hjärnor och förmågan att lära.

Hur vi ska lösa detta kommer vi att återkomma till. Här handlar det om logistik och kreativ förändringsvilja. Tack och lov har vi gott om sådant.

onsdag 21 december 2016

God jul och gott nytt år

Ja då blev det jullov för lärare och elever igen. Vilken härlig avslutning vi hade.
Det är nog inte bara åldern som gör att det upplevs gå fortare och fortare för varje termin.

Hösten har varit en intensiv resa för oss i skolledningen. Inte bara positiv.

Lärarlönelyftet som infördes i höst hade som syfte att bli något positivt för lärarkåren. I stället har det skapat både splittring och nedstämdhet.

Tänk själv. Du ingår i ett kollektiv där ungefär hälften får 2600 :- mer i månaden och hälften inget. Detta utan att vi har kunnat ge bra motiveringar…

Hur man skiljer den 30:e medarbetaren från den 31:a? Fundera på den ni.

I staden har detta skapat stor rörlighet. Många lärare har bytt arbetsplats för att därigenom få högre lön eller upprättelse. Nu har man dock från stadens sida satt ner foten och kämpar hårt för att förhindra löneglidning. Många lärare går tyvärr också till andra kommuner.

Ni ska veta att jag är oerhört tacksam över att vi kan behålla våra skickliga pedagoger trots detta otyg. Vi hade så klart gärna hanterat lärarlönelyftspengarna själva och gjort en egen fördelning. Då tänker jag att detta hade blivit något positivt som stärkt alla.

Nog om detta

Annars är det positivt. Pisa har ni säkert koll på. Debatten börjar svänga gällande skolan. Nu fylls platserna på lärarhögskolan och det börjar gå upp för folk att lärarjobbet inte är så pjåkigt ändå. Lönen är OK och den dagliga återkopplingen från eleverna kan säkert ge hybris till vem som helst av oss.

Skolan växer och till hösten har vi nått det tak som jag beräknat är maxkapacitet. Trots all logistik som krävs när vi är så många har det fungerat ok med luncher och specialsalar. Det är ett tufft jobb för vår schemaläggare att få till detta. Vi kämpar på för att slipa ytterligare på detta.

Vi har också ständiga utvecklingsprioriteringar. I år är det läslyftet. Vi lägger nästan all vår konferenstid på detta. Målet med detta är att vi i alla ämnen skall få ett större fokus på språket eftersom det är där nyckeln till kunskaperna ofta ligger. Det är tufft men riktigt uppskattat. Våra egna läslyftshandledare gör ett strålande arbete.


Må gott