måndag 3 april 2017

Keep on boosting

Idag berättade ytterligare en av skolans lärare för mig att hen ofta får beröm och positiva reaktioner från olika vårdnadshavare.

Det här är inte första gången. Jag möter ganska ofta pedagoger som berättar samma.

Det här stämmer ganska dåligt med den bild som ofta framträder i media. Att vårdnadshavare i liknande områden som vårt skall ställa orimliga krav på skolan och ta allt för stor del av vår tid i anspråk. Vi pratar ibland om detta, att vi inte riktigt känner igen oss.

Den energi det ger att få positiv respons kan inte underskattas så jag vill bara be er och hoppas att ni fortsätter.

Självklart vet jag att alla inte är nöjda och att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter kring olika spörsmål. Ni ska självklart också höra av er och helst inte provoceras av det här inlägget.

För ni vet, de som gör något bra och får positiv respons, de kommer att göra bra oftare och bli ännu bättre. Bättre för era barn.


Så keep on boosting!

torsdag 9 februari 2017

Vi i femman

Inte utan stolthet så måste jag medge att det känns härligt att vara rektor på denna fantastiska skola.
Det alla våra ungdomar och barn presterar dagligen är helt makalöst och fantastiskt.
Jag är övertygad om att ni förstår att jobbet är fyllt av krav och utmaningar.
Men!
När vi blir 5:e bästa 5:a i hela landet, då är det riktigt bra.
Marie, Anette och alla andra som är inblandade och aktiva i just dessa elever, ni ska ha en gigantiskt stor eloge. Dock vet jag att det krävs fler än en för att dansa tango.
Tack alla föräldrar i Södra Ängby, Norra Ängby och Blackeberg.

torsdag 2 februari 2017

Att se fram emot

Nu har vi precis avlutat vår informationskväll och öppet hus. Båda kändes bra och var väl besökta. Det är riktigt kul att få visa upp vår verksamhet både för er som har barn här och för dem som funderar på att placera.

Kväll eller lördag för öppet hus är en ganska stor fråga för oss. Vi utvärderar så klart internt i ett framåtsyftande  perspektiv men är så klart också intresserade av vad ni vårdnadshavare tänker.

Vi kommer att utvärdera detta på föräldraråden och i skolrådet så om ni har synpunkter vänd er till era representanter.

Söktrycket till skolan är gott och vi blir alla stärkta över de positiva omdömen som många ger oss vid sådana här tillfällen. Det ger energi och gör oss ännu bättre. Tack för det!

Nu till utmaningarna
Staten och även stadens skolpolitiker har två nya och ganska tydliga krav på skolorna framöver. Nu tänker jag på digitaliseringen och tanken att alla elever skall erbjudas personliga enheter och dagligt styrda pulshöjande aktiviteter.

Gällande digitaliseringen förbereder vi oss för att kunna erbjuda alla våra elever personliga enheter. Vi ska nu bara bestämma oss för vilka och hur vi på bästa sätt ska använda dessa för att ge eleverna ökad digital kompetens och ökat lärande.

Som ni säkert förstår så kommer det här att ta mycket tid för kompetensutveckling och samordning. Spännande blir det absolut. Under 2018 ska vi stå beredda för att kunna erbjuda detta.

Dagliga styrda träningspass för eleverna har vi också att förhålla oss till. Detta handlar om den senaste forskningen om våra hjärnor och vetskapen om att några minuters förhöjd puls varje dag ger synliga effekter på våra hjärnor och förmågan att lära.

Hur vi ska lösa detta kommer vi att återkomma till. Här handlar det om logistik och kreativ förändringsvilja. Tack och lov har vi gott om sådant.

onsdag 21 december 2016

God jul och gott nytt år

Ja då blev det jullov för lärare och elever igen. Vilken härlig avslutning vi hade.
Det är nog inte bara åldern som gör att det upplevs gå fortare och fortare för varje termin.

Hösten har varit en intensiv resa för oss i skolledningen. Inte bara positiv.

Lärarlönelyftet som infördes i höst hade som syfte att bli något positivt för lärarkåren. I stället har det skapat både splittring och nedstämdhet.

Tänk själv. Du ingår i ett kollektiv där ungefär hälften får 2600 :- mer i månaden och hälften inget. Detta utan att vi har kunnat ge bra motiveringar…

Hur man skiljer den 30:e medarbetaren från den 31:a? Fundera på den ni.

I staden har detta skapat stor rörlighet. Många lärare har bytt arbetsplats för att därigenom få högre lön eller upprättelse. Nu har man dock från stadens sida satt ner foten och kämpar hårt för att förhindra löneglidning. Många lärare går tyvärr också till andra kommuner.

Ni ska veta att jag är oerhört tacksam över att vi kan behålla våra skickliga pedagoger trots detta otyg. Vi hade så klart gärna hanterat lärarlönelyftspengarna själva och gjort en egen fördelning. Då tänker jag att detta hade blivit något positivt som stärkt alla.

Nog om detta

Annars är det positivt. Pisa har ni säkert koll på. Debatten börjar svänga gällande skolan. Nu fylls platserna på lärarhögskolan och det börjar gå upp för folk att lärarjobbet inte är så pjåkigt ändå. Lönen är OK och den dagliga återkopplingen från eleverna kan säkert ge hybris till vem som helst av oss.

Skolan växer och till hösten har vi nått det tak som jag beräknat är maxkapacitet. Trots all logistik som krävs när vi är så många har det fungerat ok med luncher och specialsalar. Det är ett tufft jobb för vår schemaläggare att få till detta. Vi kämpar på för att slipa ytterligare på detta.

Vi har också ständiga utvecklingsprioriteringar. I år är det läslyftet. Vi lägger nästan all vår konferenstid på detta. Målet med detta är att vi i alla ämnen skall få ett större fokus på språket eftersom det är där nyckeln till kunskaperna ofta ligger. Det är tufft men riktigt uppskattat. Våra egna läslyftshandledare gör ett strålande arbete.


Må gott

fredag 26 augusti 2016

Så var vi igång igen

Äntligen!

Det mesta har flutit på bra. Våra nya medarbetare har kommit in bra i gemenskapen och barnen verkar trivas.

Jag och biträdande rektor Inger har det här året startat med att samtala med alla våra 9:or. Oerhört inspirerande för oss och förhoppningsvis bra för dem.

Vi talar om deras egna resultat och ansträngning för att nå dem. Givetvis ligger mycket fokus på detta läsår och hur de vill att det ska bli.

Vi blir oerhört imponerade över med vilken självinsikt de tar sig an studierna. De ställer höga krav på sig själva men ändå inte på ett sätt så att det skulle vara ohälsosamt. Undantag finns tyvärr också och det blir ju också synligt så att vi kan stötta.

De går ett tufft år till mötes med många nationella prov och ett gymnasieval där poängen är allt som räknas.

Det har också skrivits en del om Pokémon och jag har citerats i lokalpressen gällande detta. Jag vill förtydliga lite...

Jag har inte gett lärarna i uppdrag att ta in Pokémon GO i sin undervisning. Däremot har vi ett forum för att delge varandra tips på hur man skulle kunna använda detta och andra saker i vår undervisning.

Det finns säkert många moment där detta kan vara ett bra hjälpmedel för att skapa intresse och engagemang.

Vi hörs


söndag 24 april 2016

Matsvinnet minskar

Sedan årsskiftet så har vi på skolan ingått i något som kallas svinnprojektet. Målet har varit att minska matsvinnet på skolan.

Lite kort vill jag bara upplysa om att vi klarade våra ambitioner med råge. Eleverna är på och vi fortsätter så klart att se till att inte slänga mat i onödan.


fredag 15 april 2016

Bedömningssvårigheter

Hej!

Jag vet inte om ni hängt med i nyhetsflödet gällande bedömningen av elevarbeten som det stått i tidningarna om ett tag. Det gällde tre elever som lämnat in exakt samma uppsats till sina lärare och fått olika betyg på detsamma.

Jag vill bara informera om att vi har fört en dialog på skolan kring betygsättning av enskilda elevuppgifter. Hos skolverket får vi dock olika direktiv när det gäller detta. Eftersom man får betyg även på nationella prov så blir det svårt för dem att helt ta avstånd från fenomenet.

När skolinspektionens omrättning av NP-uppsatser (som man ju får "betyg" på) visade en liknande diskrepans svarade Skolverket så här:
"– All forskning, både svensk och internationell, visar att man inte når högre i likvärdighet än mellan 40 och 70 procent av fallen mellan olika bedömare, säger Ragnar Eliasson. [...] Dessutom betonar han att det inte finns något som tyder på att Skolinspektionens bedömare är skickligare än vanliga lärare. Jag har inga källor till den forskningen men kan av erfarenhet säga att det nog stämmer.

Min egen uppfattning i frågan är att vi från skolan helst ska sätta betyg vid terminsslut och läsårsslut men ändå kontinuerligt synliggöra för eleverna både styrkor och utvecklingsområden. Det kan man så klart göra även utan betyg. Undantag kan så klart finnas. Vid betygssättning så gör man en samlad bedömning och då blir eventuella felbedömningar mindre avgörande.

Vi har det betygssystem som vi har och för oss så gäller det att vara så proffsiga som möjligt i hanterandet av detta.


Vid nationella prov så har vi på skolan sambedömning där man ges möjlighet att samtala kring kvaliteter i de olika elevarbetena. Det hinner man tyvärr inte riktigt med i vardagen.