måndag 23 augusti 2010

Välkommen till ett nytt spännande och lärorikt läsår!


Jag hoppas att Ni alla elever och föräldrar har haft möjlighet att njuta av vår fina sommar och laddat alla batterier inför hösten!

Alla våra elever är nu på plats och vi i personal har haft en givande och lärorik terminsstart. Vi fortsätter utvecklingen av våra tre prioriterade utvecklingsområden:
Pedagogisk bedömning, PIM(pedagogisk IT och mediakunskap) samt Trygghetsarbete i ett F-9 perspektiv.
All personal har i uppstartsdagarna arbetet med vår likabehandlingsplan och även konkret planerat en trygghetseftermiddag torsdagen den 9 september då vi blandar alla arbetslag från förskoleklass till år nio. Mer information kommer.

Vi har haft Helena Moreuo som förläst om hela IUP-processen dvs hur mål, undervisning,bedömning och skriftliga omdömen kopplas ihop till en individuell utvecklingsplan för våra elever med fokus på formativ(framåtsyftande)bedömning.
Helena Moreuo är en mycket efteraktad föreläsare som arbetar i hela Sverige och samarbetar med skolverket kring våra kursplaner.

I syfte att tydliggöra våra styrdokuments mål,undervisningens innehålloch bedömningsunderlag kommer vi att från och med höstterminen skriva lokala pedagogiska planeringar, så kallade LPP(ersätter våra tidigare arbetsplaner)
Vi kommer också att bjuda in till informationskväll för er föräldrar kring skriftliga omdömen och LPP(lokala pedagogiska planeringar)

PIM- Vi är nu helt inne i stadens nya It system, Volvo IT. Alla våra lärare har en egen bärbar dator och vi lägger fem utbildningsdagar på att vår personal ska nå "PIM 3" en statlig gemensam satsning för att höja IT - kunskapen hos vår personal.

Läsårsdata
Gemensam utflyktsdag F-9 27 augusti
Trygghetseftermiddag F-9 9 september
Skolfotografering F-9 16 september till och med 22 september
Lov, vecka 44
Skolavslutning F-9 måndag den 20 december kl 18.00

Vårterminen börjar den 11 januari, 10 januari planeringsdag F-9,(fritids öppet som vanligt)
Studiedagar för hela år F-9(elever lediga)
14 februari, fritids öppet som vanligt
18 mars, fritids stängt
13-14 juni planeringsdagar, fritids stängt

Lovdagar vårterminen 2011
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 16
3 juni och 6 juni
Skolavslutning är fredagen den 10 juni

Gemensamma föräldramöten höstterminen 2010
F-2, tisdagen den 14 september kl 18.30
3-5, onsdagen den 15 september kl 18.30
År6, torsdagen den 16 september kl 18.30
År7, ingen gemensam dag
År8, tisdagen den 21 september kl 18.30
År9, tisdagen den 21 september kl 18.30

Sensommarhälsningar
Elisabeth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar