fredag 19 november 2010

Trafiksäkerhet kring Södra Ängby skola

Södra Ängby skola, föräldraföreningen och föräldrarådet samarbetar kring att skapa en trygg och säker trafikmiljö kring Södra Ängby skola. Sedan våren 2010 samarbetar föräldrarådet med Trafikkontoret för att genomföra säkerhetshöjande åtgärder.

Trafikverket inbjuder till informationskväll i Södra Ängby skolas ljushall tisdagen den 30 november för att informera om den dispenstrafik som planeras att införas på Blackebergsvägen redan i januari 2011.
Enligt den information som jag tagit del av kommer en temporär färjelinje inrättas för att transportera tung lastbilstrafik mellan Slagsta och Tyska botten(Jehanders).
Transporter sker innan kl sju på morgonen och efter kl sju på kvällen.
Kontaktperson för Trafikverket är Torbjörn Lundbom.

Hälsningar Elisabeth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar