tisdag 7 juni 2011

Rektorsbrev juni 2011, avslutning 9 juni kl 18.30 F-9 på skolgården

Jag vill tacka alla elever, föräldrar och personal för läsåret 2010/2011. Speciellt tack till elever i år nio som jag hade glädjen att följa med på studieresan till Polen. Jag hoppas att ni bär med Er lärdomar för livet!

Södra Ängbys prioriterade utvecklingsområden läsåret 2010/2011
Vi har arbetat med våra tre prioriterade områden Pedagogisk bedömning, Trygghet och PIM (praktisk IT och mediakunskap).
I Pedagogisk bedömning har vi arbetat med hela IUP-processen(elevens individuella utvecklingsplan) Lokala pedagogiska planeringar (LPP), undervisning, utvärdering, skriftliga omdömen och utvecklingssamtal. Vi har påbörjat implementeringen av vår nya läroplan LGR 2011 och fortsätter arbetet under sommar arbetsdagarna.

I vårt förebyggande trygghetsarbete har vi genomfört fyra Trygghetsdagar med allt från Hälsa till att skriva sagor i blandade grupper med elever från år ett till nio.

PIM(praktisk IT och mediakunskap) Alla lärare och många medarbetare på fritids har genomfört nivå PIM 3 enligt stadens satsning på höjd IT kompetens. Vi har utrustat alla klassrum med smartboards eller projektor.
Under sommaren uppgraderas vårt trådlösa närverk i hela skolan. Första året med ny IT leverantör Volvo IT
har kantats med en del barnsjukdomar men vi har tillförsikt inför hösten.


Södra Ängby skola 2011/2012
Vårt mål är att alla elever ska uppleva skolan som spännande och få möta undervisningssituationer som utmanar och inspirerar till fortsatt lärande.
Till hösten fortsätter vi vårt pedagogiska utvecklingsarbete med fokus på införandet av vår nya läroplan LGR 11. Under hösten kommer vi återigen bjuda in till en workshop för vårdnadshavare kring vår nya läroplan.
Utifrån utvärderingar och kvalitetsredovisning sätter vi nya mål inför läsåret 2011/2012.


Läsårsdata 2011/2012

Förskoleklasser har upprop den 22 augusti kl 9.00.
Skolstart 22 augusti,
År F-2 börjar klockan 9. 00
År 3-5 börjar klockan 10.00
År 6 börjar klockan 10.00
År 7-9 börjar klockan 11.00
Lov: vecka 44
Terminens sista dag 22 december
Vårterminens första dag måndag den 9 juni
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 15
Lov måndagen den 30 april
Läsåret slutar onsdagen den 13 juni


En riktigt skön och avkopplande sommar önskar personalen och jag på Södra Ängby skola!
Elisabeth Ollas Paulsson
Rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar