måndag 26 september 2011

Framtidskompetenser!

Ditt barn som börjar i skolan detta läsår kommer att vara yrkesaktiv 2070!Vilka kompetenser behöver vi i skolan utveckla för att möte framtidens krav?


Södra Ängby skola har som en av tre skolor i Sverige blivit utvalda att delta Rektorsakademins pilotprojekt "Framtidskompetenser"!Läs mer på http://www.framtidskompetenser.se/

2 kommentarer: