onsdag 4 april 2012

Ny undervisningsorganisation år 6-9 Södra Ängby skola hösten 2012

NY ORGANISATION TILL HÖSTEN ÅR 6-9
Södra Ängby skola har inför läsåret 2012-2013 valt att avskaffa begreppet klass i traditionell mening. Eleverna kommer istället delas upp i mentorsgrupper om ca 15 st elever. Mentorsgrupperna kommer i sin tur bilda undervisningsgrupper. Dessa grupper kommer att vara flexibla på så vis att de kan variera i storlek men också ändras efter hand.
Varje årskurs kommer att bestå av 6 st mentorsgrupper.

En del av undervisningen kommer underläsåret bedrivas i olika kunskapsprojekt. I dessa projekt kommer ämnena matematik, svenska, engelska, SO-block, NO-block, samt teknik att integreras och utgöra ett undervisningsblock. Kunskapsprojekten löper under ca 3-4 veckor och därefter sker undervisningen i traditionell form under ungefär lika lång tid. Syftet med denna organisationsförändring är att skapa bättre förutsättningar för våra elever att nå ännu bättre kunskapsresultat, samt för att möta de nya krav som läroplanen LGR11 ställer på oss och eleverna.

För blivande ÅK 8 (nuvarande ÅK 7) kommer förändringen att bli större. Detta beror på att det nu finns 4 klasser (90 elever) som ska bli 6 mentorsgrupper. Det går således inte att enbart dela dessa grupper. Vi arbetar just nu med att dela upp klasserna i ÅK 7 och vårt primära mål är att skapa fungerande mentorsgrupper. Nuvarande mentorer har god kunskap kring elevernas styrkor, behov och kamratrelationer vilket ligger till grund för detta arbete. Under första skolveckan i augusti kommer skolan att lägga mer tid på byggandet av goda relationer mellan mentorer och grupper än normalt.

Under maj månad kommer vi att presentera mentorer och mentorsgrupper. Vi kommer också att bjuda in er föräldrar till en informationskväll längre fram i vår.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Ollas-Paulsson
Rektor

4 kommentarer:

 1. Anouck Riesterer4 april 2012 12:24

  Det är upplägget de har haft på Nya Elementar sen många år. Lycka till, det blir nog bra.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Trevligt att skolan äntligen visar förändringsvilja, inte en dag för tidigt. Tack!

  SvaraRadera
 4. Finns det något ni kan tillägga om hur det blir för de elever som går i ÅK 8 (blivande ÅK 9)? Hur blir upplägget (indelningen)? Lite extra intressant eftersom de kommer att gå sista året före gymnasiet då förändringen sker.

  SvaraRadera