måndag 11 juni 2012

Rektorsbrev juni 2012

www.sodraangbyskola.stockholm.se
elisabeth.ollas-paulsson@stockholm.se http://sodraangbyskola.blogspot.com

Jag vill tacka alla elever, föräldrar och personal för läsåret 2011/2012. Speciellt tack till elever i år nio som jag hade glädjen att följa med på studieresan till Polen. Jag hoppas att ni bär med Er lärdomar för livet!

Södra Ängbys prioriterade utvecklingsområden läsåret 2011/2012
Vi har arbetat med två prioriterade områden under läsåret, Pedagogisk bedömning och IT.
I Pedagogisk bedömning har vi arbetat med hela IUP – processen (elevens individuella utvecklingsplan) så att planering, undervisning och bedömning hänger samman på ett bättre sätt och bildar en helhet för våra elever. Vi har arbetat med att göra våra elever mer delaktiga i sin egen bedömning i förhållande till ålder och mål.
I IT har vi avslutat stadens IT- satsning PIM och tagit ett nytt steg kring användandet av IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
Vi har som en av stadens första 15 pilotskolor lanserat en ny hemsida (9 maj).

Fritids har under läsåret arbetat med en arbetsplan och strategier för att höja kvalitén och öka samverkan mellan skola och fritids.
I vårt förebyggande trygghetsarbete har vi genomfört fyra Trygghetsdagar med allt från Hälsa till att skriva sagor i blandade grupper med elever från år ett till nio.

Framtidskompetenser är ett projekt som vi deltagit i tillsammans med Rektorsakademin, www.framtidskompetenser.se, vilket vi fortsätter med under nästa läsår.

Södra Ängby skola 2012/2013
Vårt mål är att alla elever ska uppleva skolan som spännande och få möta undervisningssituationer som utmanar och inspirerar till fortsatt lärande.
Till hösten fortsätter vi vårt pedagogiska utvecklingsarbete med fokus på fortsatt arbete med införandet av den nya läroplanen, LGR 11. Vi genomför en ny undervisningsorganisation år 6-9 för att bland annat möta vår nya läroplan.

Vi har tre fokusområden inför det nya läsåret, pedagogisk bedömning, IT och matteutveckling.
Under hösten kommer vi återigen att bjuda in till en workshop för vårdnadshavare kring vår nya läroplan och prioriterade utvecklingsområden.
Utifrån utvärderingar och kvalitetsredovisning sätter vi nya mål inför 2013.

Läsårsdata 2012/2013

Förskoleklasser har upprop den 22 augusti kl 9.00.
Skolstart 22 augusti,
År F-2 börjar klockan 9. 00
År 3-5 börjar klockan 10.00
År 6 börjar klockan 10.00
År 7-9 börjar klockan 10.00
Lov: vecka 44
Terminens sista dag 21 december
Vårterminens första dag måndag den 7 januari
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 14
Lov måndagen den 1 maj
Läsåret slutar onsdagen den 12 juni

En riktigt skön och avkopplande sommar önskar personalen och jag på Södra Ängby skola!
Elisabeth Ollas Paulsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar