torsdag 8 november 2012

Skolinspektion 2013

Stockholm stads grundskolor kommer att inspekteras av Skolinspektionen under 2013.
Ett av underlagen till denna inspektion är en webbenkät till alla vårdnadshavare.
Ni får detta informationsbrev via era mentorer.

Information om Skolenkäten till dig som är vårdnadshavare
Skolinspektionen
, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se Hej,
Det här brevet får du som har barn i
förskoleklass eller grundskola. Under våren kommer Skolinspektionen att inspektera ditt/dina barns skola. Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera så att alla skolor lever upp till dessa krav. Du som vårdnadshavare till barn i förskoleklass eller grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Syftet med Skolenkäten är att ge Skolinspektionen ytterligare underlag för att kunna göra välgrundade bedömningar och beslut. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.
Skolenkäten besvaras även av pedagogisk personal och elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasiets år 2. Eleverna kommer att svara på enkäten på skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och
inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. INSTRUKTIONER
1.
Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten 2. Ange att du är vårdnadshavare till barn i grundskolan alternativt förskoleklass och vill besvara enkäten. Om du har barn både i förskoleklass och i grundskolan genomför du registreringen för respektive skolform. 3. Fyll i nedanstående lösenord och följ sedan de angivna instruktionerna Lösenord för dig med barn i förskoleklass: forskoleklass2012 Lösenord för dig med barn i grundskola: grundskola2012
4.
Besvara enkäten senast 2012-11-23
Om du inte har tillgång till en dator går det bra att låna en dator på den skola där ditt/dina barn går. Du behöver ha tillgång till en egen eller lånad e-postadress för att kunna besvara enkäten. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om ditt/dina barns skola!
Gå in på
www.skolinspektionen.se/skolenkaten-sprak om du önskar besvara Skolenkäten på något av följande språk:
-
العربية (Arabiska)
- English (Engelska)
- Suomi (Finska)
- Français (Franska)
- Kurmancî (Nordkurdiska)
- Romani chib arljisko (Romani chib, Arli)
-
Русский (Ryska)
- Soomaali (Somaliska)
-
کوردی )سۆرانی( (Sorani, sydkurdiska)
- Deutsch (Tyska)

Om du har frågor om lösenord och inloggningsuppgifter kontakta Entergate AB på 035-15 59 15 eller
skolenkaten@entergate.se. Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-post skolenkaten@skolinspektionen.se.
För mer information om Skolenkäten gå in på
www.skolinspektionen.se/skolenkaten.Med vänlig hälsning, Skolinspektionen


Skolinspektionen kommer även att genomföra enkäter till elever i år 5 och 9 och till personal inom skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar