tisdag 26 mars 2013

Vi arbetar akivt för att förbättra våra elevers språkbruk!Förebyggande arbete för ett bättre språkbruk

Dagens ungdomar har ofta ett språkbruk som vuxna människor upplever som väldigt hårt och tufft och ofta väldigt grovt. Könsord och svordomar förekommer alltför ofta elever emellan.
 Detta är en utveckling som skolan och dess medarbetare ser allvarligt på. Det arbetas kontinuerligt med problemet.
Tyvärr upplever skolledning och lärare att eleverna ofta inte tar till sig av de instruktioner som ges rörande sättet vi bemöter varandra i vardagen.
Problemet har också en annan aspekt. Orden som används är ofta förnedrande för kvinnor och personer med annan sexualitet än den normativa, den som ses som den riktiga. Också etnicitet och funktionshinder används som verktyg i det förnedrande språkbruket.

Skollagen och läroplanen slår fast att denna typ av förnedring/förtryck inte får äga rum inom ramen för skolan. Bägge dokumenten kräver av dem som arbetar i skolan att detta måste bekämpas.
Med anledning av detta kommer skolan nu att göra en satsning utöver det normala för att få till stånd en förändring, en förbättring av elevernas språkbruk. Arbetslagen ska inom ramen för trygghetsarbetet arbeta fram en handlingsplan och sedan agera utifrån sagda plan.

Skolan gör denna satsning då ledning och personal upplever att ett bättre bemötande i vardagen ökar tryggheten på skolan. Initiativet kommer från Trygghetsgruppen, och ledning och personal står bakom trygghetsarbetet i dess helhet.

Hälsningar Elisabeth

1 kommentar: