fredag 14 februari 2014

Vecka 7


Hej!

Den årliga brukarundersökningen för fritidsklubb, åk 2, åk 5 och åk 8 håller som bäst på att avslutas. Efter att ha jämfört svarsfrekvensen mellan de olika skolorna i staden kan jag se att vi står oss mycket bra. Vi har i dagsläget en svarsfrekvens på 77 %. Många skolor ligger på c:a 60 % men även 0 % förekommer.

För mig visar detta på engagerade föräldrar som aktivt tar ansvar för sin skola. Självklart hoppas jag på 100 % men vi har ytterligare en vecka på oss innan utvärderingen är klar. Brukarundersökningen är viktig för oss eftersom den visar hur ni som föräldrar, men också barnen, ser på sin skola.

Med ambitionen om att leda ”en attraktiv skola i världsklass, en skola för framtiden med nytänkande och tradition i förening”, (Vår vision) så är ju era synpunkter av stor vikt. Det som är lite sorgligt, för många skolor, är att detta står som ett av de viktigare kriterierna för nya elever som söker skola för sina barn. De skolor som får låga resultat, får alltså färre elever, med mindre resurser till följd, som i sin tur kan leda till ännu lägre resultat. Som ett internt material är det så klart ett bra underlag för alla skolor.

Med hög svarsfrekvens ökar chansen till en mer rättvisande bild. Därför denna utläggning.

I veckan fick vi besked om att utbildningsförvaltningen utvecklat en tjänst som skall göra frånvaroregistreringen lättare för er och oss. Den 20/2 skall det fungera. Jag har uppmanat alla mentorer att informera er om att registrera era aktuella mobilnummer i skolwebben, en förutsättning för att detta skall fungera. I nära anslutning till det datumet så kommer ni att få mer information samt ett mobilnummer som ni kan använda för frånvaroregistrering. Det står lite mer om detta under nyheter på hemsidan.

Förvaltningen håller också på att utveckla en app som skall göra processen än enklare. Vi längtar.

Avslutningsvis!
En glad alla hjärtans dag till er alla

Jan Aronson
Rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar