fredag 12 december 2014

Uppdraget

Ledsen över att jag prioriterat bort skrivandet på bloggen ett tag. Jag har satsat mer på intern kommunikation under den senaste tiden. Mina funderingar kring skolan har dock inte upphört. Det finns mycket att fundera över. Uppdraget till exempel.

I dagarna funderade jag över uppdraget och hur väl vi hjälper våra elever vidare i utvecklingen genom hela skolsystemet. Inom grundskolan arbetar vi ganska mycket med extra anpassningar för olika elever. Vi har kommit ganska långt med att kompensera elevers eventuella brister så att de ändå når långt i sin utveckling mot grundskolans mål.

Har en elev läs och skrivsvårigheter ger vi t.ex. möjlighet till inlärning och utvärdering på flera olika sätt så att elevens möjligheter att visa sina förmågor kring innehållet i undervisningen ändå kommer fram och utvecklas.

Det här gör att en elev i grundskolan kan nå höga betyg och kunskaper inom många ämnen trots att den saknar vissa färdigheter.

Det häär bra tycker jag.

Det som är mindre bra är att få gymnasier, och ytterst få universitet och högskolor (ingen källa), har samma förhållningssätt till extra anpassningar. I läroplanen för gymnasieskolan finns också kraven på extra anpassningar för elever som behöver detta. Häär eleven dock ofta utlämnad till sin egen förmåga att ställa krav och berätta vad den behöver. När den är myndig så får man som fd. vårdnadshavare kanske inte ens information kring hur det fungerar i skolan.

Det som gör detta till ett större problem är att vi alltså har elever med bra kunskaper och höga betyg som, trots färdighetsbrister, kommer in på gymnasieskolor med krav på riktigt höga meritvärden och låg kunskap gällande extra anpassningar

Jag oroar mig för dessa elevers eventuella misslyckanden när det där kommer att ställas andra krav på dem. När fler förväntas göra lika och lära lika.

Det häär också en utmaning för det svenska skolsystemet. Många elevers misslyckanden på gymnasiet.

Så var det med det. Kanske fel tankar att ha efter ett fantastiskt luciaframträdande på denna fantastiska skola.

//Jan

1 kommentar:

 1. Om det nu är så som du skriver att "få gymnasieskolor har samma förhållningssätt till extra anpassningar" som grundskolor, för elever som inte utvecklat vissa förmågor tillräckligt under grundskoletiden så kanske de bör få möjlighet och tid till det inom gymnasieskolan eller? Om det är så som du påstår, att det brister hos gymnasieskolan och högskolan, så måste något förändras men vad? Kanske grundskolan behöver utveckla sin förmåga att förmedla till eleven, till vårdnadshavaren och gymnasieskolan elevens "färdighetsbrister" och därmed stödbehov. Det finns säkert andra sätt också...
  •Vilja = Attityd, engagemang, mod, drivkraft och ansvar.
  •Förmåga = Förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter.
  •Kunskap = Fakta och metoder — att veta.
  •Erfarenhet = Praktiserat teoretisk kunskap — att säkerställa vetskap.
  •Färdigheter = Kunna utföra i praktiken — att göra.

  SvaraRadera