fredag 8 januari 2016

Välkomna till en ny termin

Nu kör vi igång igen.

Jag hoppas att alla läst det brev som gick hem innan jullovet där vi beskrev de förändringar som blir på personalsidan nu i vår. På en sådan här stor arbetsplats är det ofrånkomligt att det blir så ibland.

Jag vill också slå ett slag för kalendariet på hemsidan. Vi har nu uppdaterat denna för de aktiviteter som kommer i vår. För er som är med i föräldraråd eller skolråd så ligger också tiderna för dessa där.

Vi hade en bra uppstart igår

Bland annat har vi tidigare läst olika böcker som vi använde eftermiddagen till att samtala kring. Det händer ganska mycket kring metodik och pedagogik och två böcker som vi lyfte för varandra i mycket positiva ordalag var "Mindset" av Carol Dweck samt "Beteendeproblem i skolan" av Bo Hejlskov.

Jag är ju inte bara rektor och som förälder är också detta oerhört bra böcker för att inte bara lära sig olika metoder för barnens fortsatta utveckling. Utan också för att få skäl att ta sig för pannan och undra vad man har hållit på med under alla år.

Det kan ju också vara lärorikt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar