fredag 15 april 2016

Bedömningssvårigheter

Hej!

Jag vet inte om ni hängt med i nyhetsflödet gällande bedömningen av elevarbeten som det stått i tidningarna om ett tag. Det gällde tre elever som lämnat in exakt samma uppsats till sina lärare och fått olika betyg på detsamma.

Jag vill bara informera om att vi har fört en dialog på skolan kring betygsättning av enskilda elevuppgifter. Hos skolverket får vi dock olika direktiv när det gäller detta. Eftersom man får betyg även på nationella prov så blir det svårt för dem att helt ta avstånd från fenomenet.

När skolinspektionens omrättning av NP-uppsatser (som man ju får "betyg" på) visade en liknande diskrepans svarade Skolverket så här:
"– All forskning, både svensk och internationell, visar att man inte når högre i likvärdighet än mellan 40 och 70 procent av fallen mellan olika bedömare, säger Ragnar Eliasson. [...] Dessutom betonar han att det inte finns något som tyder på att Skolinspektionens bedömare är skickligare än vanliga lärare. Jag har inga källor till den forskningen men kan av erfarenhet säga att det nog stämmer.

Min egen uppfattning i frågan är att vi från skolan helst ska sätta betyg vid terminsslut och läsårsslut men ändå kontinuerligt synliggöra för eleverna både styrkor och utvecklingsområden. Det kan man så klart göra även utan betyg. Undantag kan så klart finnas. Vid betygssättning så gör man en samlad bedömning och då blir eventuella felbedömningar mindre avgörande.

Vi har det betygssystem som vi har och för oss så gäller det att vara så proffsiga som möjligt i hanterandet av detta.


Vid nationella prov så har vi på skolan sambedömning där man ges möjlighet att samtala kring kvaliteter i de olika elevarbetena. Det hinner man tyvärr inte riktigt med i vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar