tisdag 24 november 2009

Rektorsbrev september

Information till elever och föräldrar

Vi önskar alla elever och föräldrar varmt välkomna till vår nyrenoverade fina skola och till ett nytt spännande läsår på Södra Ängby skola!

Renoveringen närmar sig sitt slut

Nu har vi packat upp och flyttat in i våra nya lokaler. Vår stora skolgård blir klar senast vecka 42 och vi håller just nu på med finjusteringar av elinstallationer, brandlarm mm.

Vi ber om överseende om det finns småsaker som inte är på plats de första veckorna.

Under de första skolveckorna i augusti, vecka 34-36, har alla våra elever introduktionsveckor. Arbetslagen ansvarar för sina elever. Ordinarie schema och tider gäller från och med vecka 37.

Officiell invigning av Nya Södra Ängby sker under vecka 42

Program och information kommer i september.

Skolinspektion och skolverksanmälningar

Under hösten kommer skolinspektion att ske i Södra Ängby skola, mer information kommer. Just nu har skolverket två anmälningar mot Södra Ängby skola där man utreder om skolan gjort tillräckligt med att ge elever tillräckligt och adekvat stöd.

Utvärdering och kvalitetsredovisning

Utifrån våra utvärderingar med elever, föräldrar och personal gör vi vår kvalitetsredovisning över de gångna läsåret och identifierar utvecklingsområden för hela skolan och varje arbetslag. Speciellt tack till Malin Winbladh som genom föräldraföreningen hjälpt oss med föräldrautvärderingen.

Information om influensan

Södra Ängby skola följer de allmänna riktlinjer och rekommendationer som Stockholms stads skolhälsa lämnar. I nuläget finns inga speciella åtgärder förutom att iaktta noggrann handhygien och att stanna hemma vid sjukdom. Information finns på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se . Ny information kommer om våra riktlinjer ändras. Vi har en ny skolsköterska Susanna Wallström,

tel 508 07 619 som vikarierar då vår skolsköterska är föräldraledig.

Arbetslag och ledningsorganisation i Södra Ängby skola

Alla lärare, fritidspersonal och våra nya arbetslagschefer/bitr rektorer är på plats. Biträdande rektorer ansvarar för arbetslagen och kommunikation mellan elever och föräldrar sker i första hand direkt med ansvariga biträdande rektorer.

År F-2 Johan Michaelsson tel 508 07 607

År 3-5 Henrik Kroon tel 508 07 608

År 6-8 Mi Åberg Anell tel 508 07 602

År 7-9 Robert Staby tel 508 07 605

Södra Ängby skola, en skola i världsklass 2009/2010

Utifrån från Stockholms stad strategi och pedagogiska plattform arbetar vi vidare med att utveckla vår skola mot en skola i världsklass.

På grund av vår stora renovering har vi dragit ner på utvecklingstakten under förra läsåret men allt eftersom vår nya skola blir färdigställd fortsätter vi vår utveckling. Utifrån kvalitetsredovisningens ”Åtgärder för utveckling” beskriver vi våra utvecklingsområden som vi behöver och vill arbeta med under läsåret 2009-2010.

Vårt mål är att alla elever ska uppleva skolan som spännande, kunna påverka sitt lärande, få möta undervisningssituationer som utmanar och inspirerar till fortsatt lärande.

Under läsåret fortsätter vi vårt pedagogiska utvecklingsarbete och fokuserar också på utvecklingen av våra inriktningar Hälsa, Språk och Ma/No i ett F-9 perspektiv.

Föräldramöten höstterminen 2009

År F-2 tisdagen den 15 september kl 19.00

År 3-5 tisdagen den 15 september kl 18.30

År 6 torsdagen den 17 september kl 18.30

År 7 torsdagen den 10 september kl 18.30

År 8 tisdagen den 22 september kl 18.30

År 9 tisdagen den 22 september kl 18.30

Tidigare stängning av fritidshemmen

En gång i månaden stänger fritidshemmen tidigare för att personalen där ska ha möjlighet att planera arbetet tillsammans med lärarna. Under höstterminen 2009 kommer fritidshemmen att stängas kl 15.45 följande datum: Vänligen respektera tiden!

tisdagen den 8 september

tisdagen den 29 september

torsdagen den 22 oktober

tisdag den 24 november

Läsårsdata

Höstlov vecka 44

Skolavslutning 18 december, (ev kvällsavslutning 17 december, ännu ej beslutat)

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Södra Ängby skola!


Hälsningar

Elisabeth Ollas Paulsson

Rektor, Södra Ängby skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar