onsdag 17 februari 2010

Konstverk i vinterskrud, Södra Ängby skola
Vilken fantastisk vinter vi har här i Stockholm! En vacker vinterdag skapades dessa konstverk i vinterkylan av elever från år F-9. Vi hoppas att vintern får vara kvar över sportlovet !
Tyvärr har också den stora snömängden orsakat ett olyckstillbud i år 3-5. Det har byggts snögrottor och i en av dem befann sig en elev när en annan elev stod ovanför och taket rasade in.
Eleven inne i grottan blev rädd och syster tillkallades för att kontrollera hälsotillståndet.
Föräldrar kontaktades och för säkerhets skull tillkallades en ambulans. Eleven mår bra och är åter i skolan idag. Snögrottor är rivna och alla berörda pedagoger är informerade.


Södra Ängby skolas rektorsbloggar
Från och medvårterminen 2010 skriver både rektor och bitr rektorer sina brev i bloggar. Välkomna att läsa dem på vår hemsida, www.sodraangbyskola.se


GS IT- Tidsplanen håller i Södra Ängby skola.
Våra datorer kommer att levereras enligt plan vecka 10. Alla våra datorer, skrivare kommer att bytas ut och ersättas av nya under slutet av vecka 10. Vi ser med spänning fram emot att ta emot vår nya maskinpark. Vi håller tummarna för att tekniken fungerar!


Pedagogisk bedömning, en av våra prioriterade utvecklingsområden
Den individuella utvecklingsplanenmed skriftliga omdömen(IUP)ska vara ett stöd för elevers lärande. Rektors ansvar som pedagogisk ledare innebär bl.a. att skapa sammanhang och ge lärare förutsättningar för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt till IUP.

Samtidigt som alla våra lärare under studiedagstid och ämnestid arbetar med att utveckla vår skriftliga omdömen med fokus på formativ(framåtsyftande) bedömning går jag och biträdande rektorer på en föreläsningsserie kring "Rektors arbete med IUP".
Vi deltar också i ett nätverk med Stockholms skolor där representanter från alla stadier arbetar med hur vi kan göra lokala ped planeringar(arbetsplaner) för att planera, genomföra, bedöma och följa upp undervisning och elevers lärande med utgångspunkt i läroplanens strävans mål.

Centrala frågeställningar är "Vad och hur vi bedömer", "Hur göra eleven delaktig i sitt eget lärande" Hur skapa en tydlig dokumentation" som stödjer elevens utveckling mot målen.


Jag önskar er alla ett vintrigt och soligt sportlov med massor av frisk luft!
Elisabeth Ollas PaulssonLarmincidenter i Södra Ängby skola


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar