onsdag 10 mars 2010

Nya datorer i Södra Ängby skola 10 mars


Idag började leverans och installationer av våra nya datorer. Del av våra leveranser är försenade och inte förrän nästa vecka är alla våra datorer och skrivare på plats. Det kan vara svårt att nå oss via mail under början av nästa vecka.
Våra projektorer och smartboards är på plats och personal får utbildning i smartboard denna vecka. Varje undervisande personal får en egen bärbar dator och varje arbetslag år F-9 arbetslag kommer att ha tillgång till 2 rullvagnar med 32 datorer.

All personal byter adress och vi kommer att ha namn@ stockholm.se
dvs elisabeth.ollas-paulsson@stockholm.se
Vårt trådlösa nätverk som täcker hela skolan ska trimmas in med det nya GS IT systemet. Vi ser fram emot att kunna använda vår nya utrustning men är också medvetna om att en del driftsstörningar kommer att finnas under den första tiden.

Studiedag 18 mars på eftermiddagen
Vi fortsätter vårt arbete kring pedagogisk bedömning där målsättningen just nu är att få ökad kunskap om hur vi använder skolwebben för dokumentation av kunskapsutveckling, att i ämneslag diskutera och studera kommentarbanker så att kommentarerna lyfter fram kunskaper och förmågor i relation till målen.

Läsårsdata
Jag har fått frågor kring terminsstart 2010 och alla elever börjar onsdagen den 18 augusti och höstlov vecka 44

Jag har semester vecka 11 och tf rektor är :
Måndag, Olga Zarembskaya, 508 07 606
Tisdag och onsdag, Mi Åberg-Anell, 508 07 602
Torsdag och fredag, Robert Staby, 508 07 605

Vårhälsningar
Elisabeth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar