måndag 26 april 2010

Våren äntligen här!
Skolgården klar!
De sista återstående anläggningsarbetena är nu klara och alla skyddsställningar är borttagna. Till min glädje har jag fått vetskap om att vår skolgård sjuder av aktivitet även efter skoltid.


Satsning på kultur och hälsa i Södra Ängby skolaVi har genom staden ansökt och fått bidrag till att stärka kulturens roll i skolan och samarbetet med kulturlivet i Stockholms stad. I år gäller denna satsning år 6-9 men vi har ansökt om bidrag för 2011 och då finns möjlighet att få bidrag från och med år 3.
Vi har stort stöd från föräldraföreningen i detta arbete med att hitta lämpliga samarbetsaktörer från kulturlivet och med att driva projektet framåt. I år har vi valt Cirkus Cirkör som samarbetspartner och under en vecka kommer Cirkörs artister och tar över all idrottsundervisning från år 1, även förskoleklasser får ta del av denna vecka. Tre cirkusartister inleder veckan med en 20 minuters cirkusshow i ljushallen.
I cirkusträningen utvecklar man många olika färdigheter. Jonglören tränar koncentration och koordination, lindansaren utmanar sitt balanssinne och akrobaten arbetar för att våga mer än hon egentligen vågar.
.Cirkusträning kräver samarbete på hög nivå och sätter också den sociala förmågan på prov.
Under hösten arbetar vi vidare och knyter an musik, dans och rörelse till både ämnen och olika elevpresentationer.

Pedagogisk bedömning, skriftliga omdömen, Informationskväll torsdag den 6 maj kl 18.30
Under detta läsår har skolan arbetat med att utveckla de skriftliga omdömena. Syftet är att öka elevens kunskaper om sin eget lärandeprocess men också att ni som vårdnadshavare skall få en tydlig bild av vilka förmågor och färdigheter vi tillsammans skall arbeta med att utveckla.
Former kring bedömning och lärande är ej helt okomplicerade. Vi vill därför bjuda in er som vårdnadshavare till en informationskväll gällande skriftliga omdömen och IUP på Södra Ängby skola. Informationen riktar sig till alla vårdnadshavare från år1-9.

Trygghetsarbete Södra Ängby skola
Ett av våra tre prioriterade utvecklingsområden under 2010 är att förbättra det förebyggande trygghetsarbete och rutiner kring att säkerställa tryggheten. Vi haft en studiedag hela F-9 för att dela med oss av våra erfarenheter och workshops kring arbete och förhållningssätt. Vår trygghetsplan och hur vi arbetar förebyggande och vid akuta händelser är nu ute på remiss i arbetslag, föräldraförening och inom kort till våra elever.

PIM, praktisk IT och mediakunskap
Under läsåret 2010-2011 ska all pedagogisk personal genomgå en fortbildning motsvarande ca 40 timmars utbildning för att uppnå nivå 3 i Pim-utbildningen och som pågår över hela landet. Vi som skolledare har en parallell utbildning som startar nu under våren. Spännande vad man kan åstadkomma med modern IT kunskap och hur man kan plocka in "världen i undervisningen" och hur IT som verktyg kan stödja elevers lärande och utveckling.
Johan Michaelsson bitr rektor ansvarig för GS IT och IT i skolan kommer att informera er mer kring sociala medier, våra bloggar och vår fortbildning.Jag önskar er alla en trevlig Valborgshelg med mycket sång och värme!

Elisabeth


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar