tisdag 19 oktober 2010

Polenprojekt i Södra Ängby skola kring ”Att lära om och av förintelsen” och resan till Polen i januari 2011 som är en del av detta projekt.

Södra Ängby skola har blivit anmäld till skolinspektionen av brukare i år 9 för att de ska betala för deras barns resa till Polen. Upplägget kring vårt Polenprojekt i år nio kring förintelsen och främlingsfientlighet och vilka mekanismer som gjorde förintelsen möjlig bygger på att klasserna arbetar i fyra år, år 6-9, och samlar in pengar till en klasskassa som medfinansierar resan.

Syftet med projektet är att ge våra elever kunskap och förståelse samt att ge tillfälle till att reflektera över vilka paralleller till detta skeende som vi kan se i vårt samhälle idag.
Vi vill ge våra elever mod för att kunna stå upp för de demokratiska värdena och visa respekt för varje enskild individ. Vi tror att detta projekt motverkar okunskap och rädsla som är en grogrund för främlingsfientlighet.
Föräldrar och skolan söker stipendier för resan men besked fås inte förrän i början på december. Förra året täcktes hela resan av klasskassan plus stipendiepengar. I år är läget annorlunda och det är ovisst om klasskassorna täcker utgifterna. Vår skriftliga information kring finansiering har varit otydlig!

Skolan blev anmäld år 2001 men blev då inte fälld för att vi gick in med pengar för att täcka alla kostnader.

Vårt svar till skolinspektionen kring anmälan i år kommer att vara detsamma, dvs att skolan går in och täcker kostnaderna för eventuellt uteblivna stipendium och bristfälliga klasskassor. Detta betyder i klartext att skolan betalar det underskott som uppstår.
Anmälningskostnaden på 500 kr ligger kvar och bekostar studiebesök och kvällsmat.

Har ni frågor går det bra att maila frågor till mig eller bitr rektor Mi Åberg Anell om projektet eller kring resans upplägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar