måndag 6 maj 2013

Södra Ängby skola deltar i GLOBAL CITIZIEN PROGRAMME

Södra Ängby skola har som en av tio skolor i Stockholm stad fått möjlighet att samarbeta med en skola i New Delhi, Blue bell School Årskurs 7 kommer att starta samarbetet tillsammans med ansvariga lärare och projektet kommer att fortgå framöver. Inom kort kommer mer information om hur samarbetet fortgår. Tanken är att utbytet börjar digitalt och på något sätt blir det besök här hos oss i Sverige och även besök på sikt i Indien. De elever på Bluebell school går också i år sju. Spännande! För mer information se www.pedagogstockholm.se/Globalcitizien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar