fredag 17 maj 2013

Tjänstefördelning och arbetslag klara inför läsåret 2013-2014

Nu är vi klara med tjänstefördelning, nya arbetslag år F-3, år 4-6, år 7-9 och våra fackliga förhandlingar.
Alla läratjänster är klara och vi behöver göra ett par nyrekryteringar i år F-3 och i år 7-9 på grund av studier eller flytt. Rekrytering pågår.
Ni får mer detaljinformation under nästa vecka av respektive bitr rektorer. 
Hälsningar Elisabeth

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar