måndag 3 juni 2013

Information om rektorstillsättning och ledningsgruppsorganisation under höstterminen 2013

Utbildningsförvaltningens chefsrekryterare Mats Huge ansvarar för rekryteringen av ny rektor på Södra Ängby skola. Ny rektor planeras vara på plats senast till vårterminen 2014.
Under höstterminen kommer biträdande rektor Olga Zarembskaya att vara tillförordnad rektor.
Henrik Kroon, biträdande rektor för blivande år 4-6 går upp på heltid som ledare och tar det övergripande elevhälsoansvaret för hela år F-9. Henrik har även ansvar för vår mellanstadieverksamhet, gamla Skutan. Johan Michaelson ansvarar för år F-3.
År 7-9 får en ny biträdande rektor som ansvarar för hela år 7-9. Annons är utsatt.
Mi Åberg Anell och Robert Staby går vidare till nya uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar