tisdag 3 september 2013

Rektors brevVarmt välkomna till ett nytt läsår på Södra Ängby skola!

Ett nytt läsår har nu börjat och i mitt första brev vill jag presentera vår nya ledningsgrupp, berätta om en del förändringar som har skett på Södra Ängby och förtydliga våra rutiner gällande ledigheter för elever och frånvaroregistrering.

Efter 10 år som rektor har Elisabeth Ollas-Paulsson lämnat skolan för ett nytt uppdrag och blivit rektor på Kungsholmens Grundskola. Även två biträdande rektorer Mi Åberg-Anell och Robert Staby har gått vidare och slutat på Södra Ängby. På plats finns kvar Johan Michaelson, biträdande rektor med ansvar för lågstadiet och omsorg, Henrik Kroon, biträdande rektor som ansvarar för mellanstadiet, mellanstadieklubben och elevhälsoteamet, samt vår nya biträdande rektor Inger Jakobsson, som ansvarar för hela högstadiet. Jag har också fått ett nytt uppdrag som t.f. rektor på skolan tills rektorstillsättningen är klar. Vi bildar en ledningsgrupp med färre personer, än förra året, men vi känner oss trygga i, för en del av oss, nya roller. Med det stöd och förtroende som vi får från vår personal kommer vi att klara vårt pressade läge. Ingen av oss undervisar längre vilket ger oss större möjligheter att ägna vår tid åt ledningsuppdraget.

Rekrytering av en ny rektor för Södra Ängby skola

Rekryteringsprocessen av en ny rektor för skolan pågår enligt tidigare planering. Ansökningstiden går ut den 2 september. Därefter kommer en sammanställning göras och skickas till områdets grundskolechef där första urvalet av kandidater sker. Intervju av valda kandidater brukar ta ca 2 veckor. Sedan görs andra urvalet och nya intervjuer bokas med Grundskolechefen, chefsrekryterare samt fackliga ledamöter.  De valda kandidaterna genomgår en test, därefter kommer ett förslag till beslut. Hela processen kommer att pågå fram till mitten av oktober enligt tidsplanen. Eftersom har man ofta tre månader uppsägningstid kan man inte räkna med att nya rektorn kommer tidigare än till nästa termin.

I dagsläge vet vi endast att ett antal ansökningar har kommit, fast färre än man räknade med.

Ny organisation på Södra Ängby

Det har skett en del förändringar i vår organisation. Lågstadiet har blivit större och har fått en extra årskurs. Nu är det F-3 klasser som ingår i arbetslag Alfa.
Mellanstadiet - arbetslag Beta - har fortfarande tre årskurser, men nu från åk 4 t.o.m. åk 6.
Högstadiet - har blivit mindre och omfattar numera åk 7-9och utgör ett arbetslag Gamma.
I samband med denna organisationsförändring har en del lokalförändringar skett. Under sommaren har vi fräschat upp lokalerna på andra våningen som ligger ovanför lågstadiet. Väggarna i korridoren målades om och en del nya möbler köptes in. Allt för att göra mottagande av nya F-klasser välkomnande.

Vi har nu fått tillbaka mellanstadieklubben i skolans regi. Informationen kring den verksamheten har gått ut tidigare i separat brev från Henrik Kroon.

Ledigheter för elever

Alla elever har skolplikt och skolan garanterar eleverna ett visst antal undervisningstimmar under elevernas hela skoltid. Vi får enligt skollagen bevilja max 10 dagar på ett läsår för enskilda angelägenheter av stor vikt och vi kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Bedömningen kommer att avse elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen samt frånvarons längd.

Ur skollagens kapitel 7 § 18:
En elev i en skolform får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet.

Ledigheter som är längre än två dagar kommer jag inte bevilja om det inte finns extra tungt vägande skäl. Om så är fallet beskriv skälet utförligt så att jag kan göra bedömning i varje enskilt fall.

Under vårterminen vid de veckor som årskurserna 3, 6 och 9 har nationella prov kommer inga ledigheter att beviljas för dessa elever.

Ansökan om ledighet lämnas till rektor.

Frånvarorapportering

Vi vill att all frånvarorapportering sker i första hand via Skolwebben.
Om ni inte har tillgång till Skolwebben kan ni ringa till skolans telefonsvarare (tel nr. 08-50807699), men då är det viktigt att meddelandet ska lämnas före kl 7.45. Telefonsvarare avlyssnas kl 7.45 och därefter rapporteras frånvaron i Skolwebben av skolans personal. För att era barn inte får ogiltig frånvaro första lektionen är det viktigt att man hinner registrera er anmälan innan lektionen börjar.
Hinner ni inte ringa till telefonsvararen före kl 7.45 ska all frånvaroanmälan efter den tiden ske endast via Skolwebben.

Skolwebben når ni t.ex. via länk på skolans hemsida.

Föräldramöten

Vi vill bjuda in alla föräldrar och vårdnadshavare på ett informationsmöte på skolan följande tider:
                      Åk 7-9  tisdagen den 10 september, kl 18.30 - 20.00
                      Åk F-3 onsdagen den 11 september, kl 18.30 - 20.00
Åk 4-6 tisdagen den 17 september, kl. 18.30 - 20.00

Separat inbjudan kommer.


Ännu en gång

VARMT VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ SÖDRA ÄNGBY SKOLA


Med vänliga hälsningar

Olga Zarembskaya
T.f.rektor  Södra Ängby skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar