fredag 2 oktober 2015

Nya utmaningar

Vi står inför utmaningen att ta ställning till hur mycket vi kan hjälpa alla de nyanlända som vi idag ser anlända till Stockholm.

Alla skolor i staden uppmanas att se över vilka möjligheter man har att ta emot ännu fler nyanlända elever.

Södra Ängby skola har idag snart tagit emot 8 elever. De är mycket välkomna!

Detta kan tyckas lite men när vi samtidigt ökat elevantalet med drygt 50 elever till detta läsår på skolan så blir det en del

Jag är riktigt imponerad över våra fantastiska pedagoger som tar emot dessa elever och ger dem en skolgång som de ofta inte mött på lång tid, och ibland inte alls.

Vi kommer att sträcka oss ytterligare för att kunna hjälpa än fler och ser att det här så småningom kommer att påverka hela skolan, mest positivt förstås.

Det kommer dock också att påverka på så sätt att vår, redan idag, ganska ansträngda personal och våra pedagoger kommer att få än större utmaningar. Vi ska självklart se till att anpassa organisationen så att arbetsmiljön blir fortsatt god. Påverkan kommer det dock att bli.

Jag är övertygad om att ni alla har förståelse för detta och kanske märker ni inget. Det är ändå bra att veta.

En större utmaningen är dock att skolverket härom dagen gick ut med att alla nyanlända elever ska ha samma undervisning, i alla 17 ämnen, som de som redan idag går i skolan. Har de anpassad studiegång, som innebär att man tar bort något ämne, så skall tiden för det ämnet ackumuleras så att de får den tiden tillägnad senare i grundskolan. Det kan bli ganska mycket tid.


Detta är en komplikation, minst sagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar