torsdag 2 februari 2017

Att se fram emot

Nu har vi precis avlutat vår informationskväll och öppet hus. Båda kändes bra och var väl besökta. Det är riktigt kul att få visa upp vår verksamhet både för er som har barn här och för dem som funderar på att placera.

Kväll eller lördag för öppet hus är en ganska stor fråga för oss. Vi utvärderar så klart internt i ett framåtsyftande  perspektiv men är så klart också intresserade av vad ni vårdnadshavare tänker.

Vi kommer att utvärdera detta på föräldraråden och i skolrådet så om ni har synpunkter vänd er till era representanter.

Söktrycket till skolan är gott och vi blir alla stärkta över de positiva omdömen som många ger oss vid sådana här tillfällen. Det ger energi och gör oss ännu bättre. Tack för det!

Nu till utmaningarna
Staten och även stadens skolpolitiker har två nya och ganska tydliga krav på skolorna framöver. Nu tänker jag på digitaliseringen och tanken att alla elever skall erbjudas personliga enheter och dagligt styrda pulshöjande aktiviteter.

Gällande digitaliseringen förbereder vi oss för att kunna erbjuda alla våra elever personliga enheter. Vi ska nu bara bestämma oss för vilka och hur vi på bästa sätt ska använda dessa för att ge eleverna ökad digital kompetens och ökat lärande.

Som ni säkert förstår så kommer det här att ta mycket tid för kompetensutveckling och samordning. Spännande blir det absolut. Under 2018 ska vi stå beredda för att kunna erbjuda detta.

Dagliga styrda träningspass för eleverna har vi också att förhålla oss till. Detta handlar om den senaste forskningen om våra hjärnor och vetskapen om att några minuters förhöjd puls varje dag ger synliga effekter på våra hjärnor och förmågan att lära.

Hur vi ska lösa detta kommer vi att återkomma till. Här handlar det om logistik och kreativ förändringsvilja. Tack och lov har vi gott om sådant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar