måndag 3 april 2017

Keep on boosting

Idag berättade ytterligare en av skolans lärare för mig att hen ofta får beröm och positiva reaktioner från olika vårdnadshavare.

Det här är inte första gången. Jag möter ganska ofta pedagoger som berättar samma.

Det här stämmer ganska dåligt med den bild som ofta framträder i media. Att vårdnadshavare i liknande områden som vårt skall ställa orimliga krav på skolan och ta allt för stor del av vår tid i anspråk. Vi pratar ibland om detta, att vi inte riktigt känner igen oss.

Den energi det ger att få positiv respons kan inte underskattas så jag vill bara be er och hoppas att ni fortsätter.

Självklart vet jag att alla inte är nöjda och att det ibland uppstår meningsskiljaktigheter kring olika spörsmål. Ni ska självklart också höra av er och helst inte provoceras av det här inlägget.

För ni vet, de som gör något bra och får positiv respons, de kommer att göra bra oftare och bli ännu bättre. Bättre för era barn.


Så keep on boosting!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar