söndag 13 augusti 2017

Välkomna till ett nytt läsår

Så var vi i gång igen. 

Några av er kommer att möta nya ansikten. Ni som blir berörda har redan fått veta men med en personalgrupp på ungefär 100 personer så blir det tyvärr så att några slutar och att några nya börjar.

Vi är oerhört nöjda med de rekryteringar vi gjort inför läsåret. Alla våra lärare är behöriga och detta måste så klart ses som en bra styrkeposition för oss. Jag misstänker att många av er läst och tagit del av hur många skolor kämpar med att hitta lärare.

I anslutning till skolavslutningen och innan skolstart använder vi en stor del av tiden till utvärderingar och gemensamma reflektioner kring våra resultat. Självklart i syfte till att hitta utvecklingsområden men också för att identifiera framgångsrecept att sprida vidare.

Vi är annars riktigt nöjda med våra resultat. Det vill säga elevernas. På Södra Ängby skola kämpar verkligen eleverna och vi är riktigt taggade på att se hur alla våra nya elever ska komma in i den kulturen.

Jag och Inger, biträdande rektor för högstadiet, kommer precis som förra året att ha samtal med alla elever i åk 9. Vi vill höra hur de tänker inför detta läsår ur ett hälsoperspektiv men också gällande deras tankar kring läsåret och framtiden. I ett hälsoperspektiv utifrån att många elever är riktigt stressade inför gymnasiet och alla nationella prov som de har framför sig.

Till er vårdnadshavare vill jag slutligen skicka med ett litet tips.

Jag kan se ganska stora likheter mellan skolnärvaro och elevresultat. Inte så konstigt kanske. De skolor i staden som har lägst elevfrånvaro har också högst betygsresultat. Vi  har inte jättehög frånvaro på skolan jämfört med liknande skolor som vår men signifikant högre än de skolor som har lägst.

Jag tror inte att våra elever är sjukare än elever på andra skolor

Det finns en tendens på många skolor i staden att många yngre elever får allt större frånvaro. När det är motigt att gå till skolan så måste vi hålla fast. Hjälp oss med detta.

Jag vill avsluta med att säga välkomna till alla nya vårdnadshavare med en önskan om ett gott samarbete.


Nu kör vi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar