torsdag 7 juni 2018

Sommarbrev

Hej!

Jag måste få börja med att tacka er för att vi har fått låna era barn ytterligare ett läsår. Det är en ynnest för oss.

Vid oräkneliga tillfällen har jag fått möjlighet att bemöta folk som har en medial bild av skola och elever med helt andra berättelser. Det känns alltid bra.

Det har varit ett händelserikt och lärorikt år.

Det här året har det på Södra Ängby skola, precis som i samhället i stort, varit ett stort fokus på sociala medier och hur vi ska och bör vara mot varandra. Det arbetet kommer att fortgå.

Vi behöver precis som alla andra i samhället bli bättre på att hantera de strukturer som gör att personer, elever som vuxna, kan känna sig exkluderade och utsatta.

Som vanligt har vi dock roligare saker som jag vill lyfta särskilt.

Även detta år vinner vår skoltidning bästa priset för skoltidningar i landet. De vann, så unga de är, priset som bästa veteraner.

Våra 6:or har nästan sopat undan mattan med resten av 6:orna i landet i något som heter mattemaraton. En tävling där det gäller att räkna bäst och mest.

En annan succé var de nationella proven.

Det här året startade vi proven med fysisk aktivitet och frukost. Jag har i skrivande stund svårt att se en direkt påverkan på resultaten men forskningen är dock entydig.

Även liten fysisk aktivitet ger stora effekter på hjärnan. Vi kommer därför att satsa extra nästa år på att få in fler fysiska pass för eleverna under skoldagen. Det kan handla om att vi avbryter lektionerna för korta rörelsepass.

Ha nu en skön sommar och se gärna till att få ungarna att röra på sig så de är vana vid återkomsten.

Vi kommer att stå här beredda i augusti laddade som alltid

Jan Aronson, Rektor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar