onsdag 23 oktober 2013

Rektorsbrev. Oktober 2013Ny rektor är anställd på Södra Ängby skola

Vi är glada att meddela att nu är det klart med ny rektor till Södra Ängby Skola. Det blir Jan Aronson som närmast kommer från Björngårdsskolan där han arbetar som bitr. rektor. Ledningen och skolans fackliga representanter var, efter att ha träffat Jan på intervju, väldigt överens om att det är sådan rektor vi ville ha till vår skola. Jan kommer att tillträda tjänsten tidigast den 23 januari 2014. Tills dess fortsätter jag tillsammans med ledningsgruppen att ta hand om skolan.

Skolans resultat 2012-2013

Första veckan i oktober hade vi en årlig resultatdialog med grundskolechefen Bosse Andersson.

Vi gick genom förra läsårets resultat gällande måluppfyllelse i alla årskurser, meritvärde, behörighet till gymnasiet för åk 9, om eleverna vet vad de behöver kunna för att uppnå högre resultat samt tryggheten och arbetsmiljön.

Skolan fick mycket beröm för imponerande höga resultat läsåret 2012-2013 när det gäller måluppfyllelsen, meritvärde för åk 9 och behörighet till gymnasiet samt resultat på nationella proven.  Bosse poängterade att vi måste vara stolta över vår skola och de resultat vi uppnår. Han var väldigt nöjd med den utvecklingen som sker på fritids, deras arbete kring implementering av arbetsplanen i verksamheten.

Bland våra utvecklingsområden nämndes arbete kring elevernas förståelse om vad som krävs för att uppnå goda resultat samt frågor kring arbetsro på lektionerna. Detta är något vi måste arbeta vidare med i alla årskurser.

Vi hade ett bra samtal kring vidareutveckling av skolan, hur vi kan tänka kring budgeten eftersom vi kommer att landa på underskott i år och måste rätta till det i nästa årsbudget.

Sammanfattningsvis sa Bosse att han var helt övertygad om att Södra Ängby kommer att lyckas med sitt uppdrag i år också.

Skolinspektion 2013

Skolinspektionen kommer att genomföra regelbunden tillsyn av Södra Ängby skolan under vecka 47. Mer information kring detta kommer att gå ut till alla vårdnadshavare i separat brev.

Samtal med elever i åk 9

Från och med vecka 42 träffar jag och Inger Jakobsson, biträdande rektor för åk 7-9, elever i åk 9. Syftet med dessa personliga möten är att gå igenom skolsituation för varje elev, få uppfattning om hur eleverna har det på lektioner och om de har förståelse för vad de behöver göra för att få högre resultat och kunna söka till den gymnasieskola som de önskar. Vi har nu hunnit träffa nästan alla elever i klass 9:3 och några från klasser 9:5 och 9:6.  Både min och Ingers uppfattning är att vi har ambitiösa elever som i de flesta fall vet vad de vill och är medvetna om vad de behöver arbeta mer med. Vi fortsätter med våra möten efter höstlovet.
Liknande möten pågår mellan Henrik Kroon, biträdande rektor för åk 4-6 och elever i åk 6.  Jag önskar alla elever en skön avkopplande höstlov nästa vecka!Med vänliga hälsningar

Olga Zarembskaya
T.f. rektor 
Södra Ängby skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar