fredag 9 maj 2014

Vecka 19

Hej!

Från skolans sida så är vi mycket nöjda med vårt Öppna hus 26/4. För de lägre stadierna var det mycket välbesökt. Det var lite sämre för högstadiet. Här får vi se hur vi kan göra för att locka fler. Självklart var det säkert så att många inte ”fick” komma för sina barn, och då tänker jag, är det än viktigare att vi får många att komma så att det inte blir så känsligt för de fåtal elever som ändå hade sina föräldrar här.

Jag tror att, oavsett vad dessa elever säger till sina föräldrar, så skulle de vara stolta över att få visa att deras föräldrar är intresserade av skolan och dem själva. Och det visar man då man kommer. Ett stort tack alltså till de föräldrar som ändå kom. Sen får vi så klart utvärdera huruvida en lördag och så sent på terminen är den optimala lösningen. Alla kan så klart inte komma hur vi än gör.

På skolan är vi annars inne i en ganska intensiv period. De nationella proven tar allt mer tid i anspråk för våra lärare. Tyvärr tvingas vi därför ofta ta in vikarier för att lösa provsituationerna men också för att ge utrymme till bra bedömningar av elevernas resultat. Eftersom många elever gör samma prov så ger också dessa ett bra underlag och möjlighet för lärarna att bedöma tillsammans. Riktigt och viktigt kollegialt lärande helt enkelt.

I veckan hade jag också ett givande möte med föräldraföreningens representanter. Som vanligt ett trevligt möte. Jag kunde berätta något om våra planer för nästa läsår och de små organisatoriska förändringar som vi planerar. Det händer mycket och det är många saker som känns positiva. Det kommer att komma ett protokoll från det mötet och när det är klart så lägger vi från skolan ut detta på vår hemsida.

Trevlig helg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar