fredag 23 maj 2014

Vecka 21

Hej!

Jag vet inte om era barn berättat hemma men just nu så håller alla våra elever på att fylla i en enkät som grundar sig i vårt arbete med trygghet och trivsel. Jag beskrev tidigare att ni vårdnadshavare och barnen svarat på en brukarenkät som handlar om trygghet och studiero, något som staden skickar ut varje år.

Den enkäten är så klart viktig för oss men dock lite trubbig. Den mäter bara vad elever, och i viss mån vårdnadshavare, i åk f, 2 och 5 tycker. Vi kan alltså inte få resultatet från samma klass åren efter varandra. Ni kan själva se resultatet på stadens hemsida, www.stockholm.se Klicka på skola och jämför skolor.

Vår enkät ställer liknande frågor men grundar sig mer på vårt arbete med likabehandling och diskrimineringsgrunder. Eftersom vi detta året gör den via webben för åk 4-9, och hädanefter årligen, så kommer vi att få ett bra material att arbeta med när vi ska utveckla detta.

Eftersom jag i och med detta nu också fått in elevernas mailadresser via stadens intranät så kommer jag också att framöver lättare kunna utvärdera och involvera eleverna i vårt utvecklingsarbete generellt. Det känns riktigt bra.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar