fredag 25 april 2014

Vecka 17


Hej

Kortveckan förlänger vi denna gång med lördagsundervisning. Vi hoppas så klart att många vill komma och se sina barns skola.

Gällande brukarenkäten, som jag ägnade tid till under påskveckan, så var det i många stycken en ganska munter läsning. Vi kan dock se att eleverna över lag är mer positiva till sin skola än föräldrarna. Detta gäller förstås de yngre barnen eftersom det är där också föräldrarna svarar.

Det som är tråkigt är att det är så få föräldrar som svarar. Vi får in knappt 70 % vilket gör att det är lätt att tro att det är de som är mindre nöjda och riktigt nöjda som svarar, och de övriga som tycker att det är ok inte gör det. Detta vet vi ju inte så vi måste så klart ta alla resultat på lika stort allvar.

Vi kan dock se att vi överlag ligger något bättre till än staden generellt. Ni kommer säkert att få ta del av dessa uppgifter via media framöver. Annars får vi också hitta ett annat sätt. Utvecklingsområden finns det också gott om, konstigt annars.

I övrigt så är vi inne i en aktiv rekryteringsperiod. Skolan ska anställa 4 nya, vi har redan en, förstelärare till hösten. Vi hoppas, och har för avsikt, att internrekrytera. På skolan finns många lärare som har den kapaciteten att de skulle passa i rollen som förstelärare.

Staden satsar fullt ut på detta så i höst kommer Stockholms alla skolor, inklusive gymnasiet, att ha 800 förstelärare i sina skolor.

Detta, tillsammans med den mattesatsning som vi genomfört under detta läsår, ska så småningom leda till ännu nöjdare elever och föräldrar. Och förhoppningsvis även bättre PISA- resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar