onsdag 18 juni 2014

Sommarlov

På detta sätt vill jag bara önska alla en skön sommar. Jag själv och övriga i skolledningen arbetar dock några dagar ytterligare.

Nya scheman skall läggas
Nya medarbetare skall rekryteras
Nya rutiner skall klargöras

Vi har precis avslutat våra resultatdialoger med respektive årskurs. Som vanligt står vi inför nya härliga utmaningar. Våra egna krav på verksamheten och de mål vi vill uppnå gör att det ligger ett stort fokus på utveckling.

Elevernas förmåga att förstå faktatexter och instruktioner upplever vi har blivit något sämre den senaste tiden. Detta gör att vi kommer att ha en större medvetenhet framöver då vi går igenom texter med eleverna. Det finns många strategier för detta och de arbetssätt som våra språklärare använder redan idag önskar vi skall få en större spridning även till andra ämnen.

Störst nytta hemma gör ni om ni läser tillsammans. Läxa nummer fem, läsa en bok, en viktig läxa för alla. Men det vet ni ju redan.

Glöm inte heller att gå in på hemsidan någon gång under sommaren. Händer något under sommaren så kommer det att kommuniceras där.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar