fredag 14 mars 2014

Vecka 11

Hej!

Om förra veckan handlade mycket om ekonomi så handlade denna vecka mer om elever med särskilda behov. Jag har mötts av någon föräldrar som uttryckt oro för att Södra Ängby saknar förmåga att hjälpa barn med svårigheter i skolan.

Min generella inställning är att i detta så kan aldrig en skola luta sig tillbaka och vara nöjd. Inget barn är lika den andra och inga behov heller.

På Södra Ängby finns ett väl fungerande elevhälsoteam med både studie och yrkesvägledare, specialpedagoger, kurator och skolsköterska. Vi träffas varje vecka för att tala om, men också göra, handlingsplaner kring enskilda barn samt diskutera hur vi kan öka kompetensen inom olika områden. Detta känns riktigt tryggt, men också nödvändigt. Förhållandena ser numer helt annorlunda ut än när vi, som är vuxna, gick i skolan.

I veckan fick jag statistik som visar något av dessa utmaningar. Och det gäller läsförmågan hos våra barn. Ett litet axplock

Idag läser 35% av föräldrarna dagligen högt för sina barn. 

2003 var siffran 74%

1984 var siffran 80%

Tiden de läser har dessutom halverats.

Var femte elev som går ut grundskolan saknar fullgoda kunskaper i läsförståelse. Flickorna ligger något bättre 
till än pojkarna.

Nio av tio ord har vi lärt oss från skriven text.
En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord
En sjuttonåring som läst/lyssnat regelbundet till texter har 50 000 – 70 000 ord.
För att nå en bra läsnivå krävs 5000 timmars övning. Det är en timme per dag i 13 år.

En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för sitt dagliga liv. För att kunna hänga med i nyhetssändningar och för att kunna förstå normal tidningstext, instruktioner, anvisningar o.s.v.
(Mats Myrberg och Ingvar Lundberg)

Läsningen är således en utmaning för oss men också något som vi alla behöver hjälpas åt med. Vi ta tag i detta som ett tydligt utvecklingsområde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar