fredag 21 mars 2014

Vecka 12


Hej!

En mycket trevlig vecka till ända. Jag vill börja med att tacka er för att ni gjorde vår studiedag möjlig genom att vara hemma med era barn i onsdags. Ni anar inte hur viktigt det är för oss att få den tiden för utvecklingsarbete.

Dagen handlade främst om elevers utvecklingsfaser och barn i behov av särskilt stöd. Vi fick besök av Catarina Furmark, skolpsykolog med förflutet på BUP och forskare på Stockholms universitet. Hon kunde vidga vårt medvetande om hur viktigt det är att ställa rätt krav på våra barn. Barns normala utvecklingsfaser, men också olika barns svårigheter, gör att vi måste vara medvetna om detta och att det vi ibland ser som ”onormalt” beteende, utifrån barnens perspektiv, kan vara helt normalt. Det handlade mycket om bemötande och förhållningssätt.

Sen tittade vi på olika hjälpprogram som barnen kan få hjälp med i skolarbetet. Södra Ängby skola är en väl utrustad skola med många datorer. Med rätt program så har vi alltså stora möjligheter att stödja eleverna i deras lärande.

Vi kan vara stolta över att många av skolans lärare också är långt framme då det gäller IT i undervisningen. 8 av våra lärare kommer att presentera programmet Learnify på en nätverksträff som Digitala Akademin ordnar nästa vecka. Där träffas många av Stockholms innovativa lärare.

Även SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation), en stor skolmässa som årligen går i Stockholm, kommer att representeras av Södra Ängby skola och dess lärare. Det är Skandinaviens största mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet. Mässan handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse.

Det känns bra att Södra Ängby skola håller sig framme i sådana sammanhang.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar