fredag 28 mars 2014

Vecka 13


Hej!

Som alla skolledare i Sverige har så har även jag tydliga riktlinjer i skollagen kring mitt uppdrag.

I Stockholm har man även tydliggjort för skolledarna mer specifika uppdrag som har med staden och den aktuella skolan att göra.

I mitt fall och för Södra Ängby handlar detta om att jag ska:

  • Aktivt och tydligt leda skolan i god samverkan med personalen
  • Aktivt och systematiskt arbeta för att förstärka skolans varumärke och attraktionskraft
  • Förbättra kommunikationen med föräldrarna
  • Göra skolan till det naturliga valet för alla elever i området under hela deras skoltid
  • Aktivt verka för att skolan får ett inkluderande förhållningssätt för alla elever.


För alla skolledare i Stockholm gäller det att säkerställa att:

  • Elever och föräldrar ska uppfatta varje enskild skola inom Stockholms stads grundskolor som en skola i världsklass
  • Varje skola skall vara det självklara valet för varje elev
  • Varje skola inom Stockholms stads grundskolor skall vara världsbäst för varje elev
  • Utbildningsnivån i Stockholms stads grundskolor skall vara i världsklass
  • Stockholms stads grundskolor ska tillhandahålla utbildning så att alla elever i sina liv som vuxna ska känna sig och agera som världsmedborgare


Som ni ser så är det en del att bita i. Ingen av punkterna är möjliga att bli klar med utan måste ses som strävansmål och förhållningssätt.

Nu har jag varit här min första månad och känner att dessa uppgifter kan det ju vara bra för er att känna till.

Allt känns bra men allt kan också bli bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar